אי של שקט 2018

עיר לבנה בצבע 2017

תל אביב שלי 2017

tel-avivi CITY PORTRAIT since 2014

 תל-אביבי פורטרט עירוני מאז 2014